Kdo je Metatron a jaký je význam Metatronovy krychle

Přátelé, nejen v architektuře, ale i na cestě duchovního poznání se setkáme s pojmem Posvátná geometrie. Tedy s tvořením všeho co zde na zemi je pomocí vyšších principů. Jedním ze základů Posvátné geometrie je Květ života a z něj vycházející Metatronova krychle, rovněž nazývána klíčem stvoření. Zkusíme si alespoň v krátkosti osvětlit tyto základní pojmy….

Pyramidy v Bosně jsou největší na světě – přepisují historii a vše co víme

Přátelé, znáte tvrzení, že egyptské pyramidy jsou největší na světě, byly hrobky faraónů a stavěli je otroci? Na základě výzkumu Bosenských pyramid je jisté, že se přepisuje historie a vyvrací archeology po desetiletí tvrzené „pravdy“. Sam Osmanagich PhD, od roku 2005 provádí výzkum Bosenských pyramid a jeho níže uvedené objevy potvrzují nezávislé teamy archeologů. Zúčastnil…

Faraonova železa, víte co a proč svírali faraoni v rukou?

Na mnoha fotografiích jsou vyobrazení faraoni svírající ve svých rukou neznámé válečky. Názory vědců se v minulosti různily. Někteří zastávali ten, že se jedná o symboly moci. Druzí byli přesvědčeni, že jde o svitek papyru, se kterým odchází faraon do Říše mrtvých, nebo že se jednalo o část biče, berle či píšťaly.

Léčivá pyramida dokončena

Přátelé, tento týden jsme spolu s Aďou dokončili svou první léčivou pyramidu (cca 4m vysokou). Kompletovali jsme ji přes půl roku, včetně úprav terénu. Nyní je dokončena a pro ty z vás, kteří věří v pyramidální energii, nebo ji chtějí vyzkoušet, je nyní k dispozici.