Inspirace dne: „“Proč musíme změnit naše chování a jak“

Buňka přijímá o odevzdává ve prospěch fungování celého těla. Dle tohoto vzoru se musíme začít chovat mezi sebou. Pokud tak neučiníme příroda bude pokračovat a vytvářet na nás tlak abychom se tak začali chovat. Války, přírodní katastrofy, krize atd. je jen forma tlaku přírody abychom změnili svůj přístup. Jak to udělat, to nás učí Kabala.