Category: Domácí porod

Rozhodli jsme se a naši dcerku Jasmínku přivítali na svět doma, tedy domácím porodem. Zde přináším par článků a sdílím zkušenosti z tohoto poznání. Opět napíšu a zdůrazním, že posláním článku není nic soudit a nikoho k něčemu navádět. Pouze sdílím v dnešní době pořád poněkud odlišnou zkušenost – domácí porod. Každému přeji a respektuji, ať jde svoji cestou víry a přesvědčení. Nechť každý jde svoji cestou a umožní a respektuje cestu a rozhodnutí druhých, jež jsou odlišná…