Jak sehnat lékaře a přihlásit dítě na matriku

Rozhodnutí porodit doma přináší dvě základní a ne zrovna jednoduché věci k zajištění. První je zapsání dítěte na matriku a druhá je zajistit lékaře, kterého bude dítě po porodu navštěvovat.

Narození Jasmínky lotosovým porodem v domácím prostředí

Přátelé, život nám dovolil darem s vámi sdílet naši novou pohádku. Pohádka začíná slovy: „Za devatero pyramidami, za devatero chatičkami do tmy, v království jménem Místo v Srdci se v pyramidce narodila princezna Jasmínka…

Rozhodnutí zda očkovat či neočkovat miminko

Těšit se na přivítání miminka na svět v domácím prostředí sebou přináší nejen radost, ale hlavně i zodpovědnost a nutnost činit důležitá rozhodnutí. Jedním z nich je zda miminko nechat očkovat tzv. Hexa vakcínami a ostatními, či nikoliv.

Domácí porod a následný patičkový test

Přátelé, chystáme se brzy na domácí lotosový porod a s nim řešíme jednu z následujících otázek. Nechat udělat patičkový test na tzv. vrozené metabolické vady? Pokud jste rodili doma, nechali jste udělat miminku tento test?