Miluj bližního svého jako sebe sama – Jak na to ale prakticky?

Dnes jsme se učili, že základní pravidlo Kabaly: „Miluj bližního svého jako sebe sama“ budeme muset všichni lidé k sobě navzájem dosáhnout. Jak ale konkrétně? Kabala se studuje v malých všem lidem otevřených skupinkách, kde se učíme a praktikujeme jak toto pravidlo naplnit. Tak jak se vyvíjí příroda a všechny prvky v ní jsou spojeny…

Celý svět je dokonalý, tak proč ho tak nevidím?

Dnes jsme se učili, že celý svět se nachází v dokonalém stavu. Všechno co vidím jako špatné je pouze chyba ve mně – můj poškozený stav. Jediné co je třeba napravit jsem já sám, můj pohled na svět,můj vztah a přístup k ostatním lidem. Dokud tak neučiním, budou se mi dít korekce, tedy věci jenž…

Jak měřit duchovní postup

Dnes jsme se učili, že míra našeho duchovního postupu se dá měřit tím, jak mnoho činů pro druhé jsem schopen udělat bez očekávání, že za to budu něco mít, že něco získám…

Iluzorní vnímání reality versus možnost vnímat realitu celou

Dnes jsme se učili, že naše vnímání situací jako dobrých, nebo špatných, věci které chceme aby se staly a nebo aby se nestaly – toto není skutečnost, ale vnímání našeho ega, jenž skrze vůli přijímat potěšení pro sebe interpretuje takto iluzorní realitu v níž si myslíme že žijeme. Skutečná realita je sjednocující myšlenka za tím…

První krok na duchovní cestě

Dnes jsme se učili, že vše co se v životě děje je absolutní dobro přicházející od Stvořitele, tedy vyšší síly. To, že to nevnímáme a trpíme je způsobeno naším egem, které vše posuzuje jen z hlediska osobního prospěchu. Prvním krokem na duchovní cestě je přijetí toho co se nám děje, byť nevíme proč tomu tak…