Pohyb k životu či smrti? Imploze versus Exploze

exploze versus imploze

 

Přátelé, při studiu díla Viktora Schaurbergera, jsem se seznámil s velice zajímavým pohledem na to, jak neefektivně a nešetrně vůči přírodě využíváme energii. Pojďme se seznámit s principem implozivní a explozivní energie.

 

 

Učme se, aneb jak to dělá příroda
V přírodě existují dva druhy pohybu. Tvořící pohyb a destruktivní pohyb.

Imploze
vesmírné mlhovinyImploze – konstruktivní pohyb, tedy ten který tvoří, vyvíjí a buduje po cykloidní prostorové křivce spirálovým pohybem směrem z venku do vnitř. V přírodě je použit všude tam, kde probíhá tvoření. Například: „Spirálové mlhoviny vesmíru, pohyb naší planetární soustavy, pohyb ve vodě, či naší krve.“ Cykloidní, centripetální spirálový pohyb odpovídá klesající teplotě, klesajícímu tlaku a koncentraci.

 

Exploze
spalovací-motoryDestruktivní pohyb je explosivní. Ten příroda používá k rozložení opotřebovaných materiálů, například rozpadu mrtvých biologických těl živočichů či rostlin. Po rozpadu – explozí, materiál následně znovu použije a principem imploze vytvoří nově formy a celky. Centrifugální pohyb odpovídá stoupající teplotě, rozpínání, expanzi a z ní vyplývající explozi.

Právě princip exploze využíváme v motorech, jenž jsou zdrojem energie a pohybu naší techniky. Nevýhodou je nejen nízká účinnost těchto motorů, ale fakt, že spotřebováváme energii ropy, jenž má v přírodním koloběhu jiný účel než plnit naše nízko účinné motory. Nemluvě o dopadu škodlivin na životní prostředí při chodu motorů.

 

Budoucnost dle Schaurbergera
viktor schaurbergerVývojem a použitím atomové techniky jsme se dle p.Schaurbergera dostali na vrchol tzv. techniky smrti. Tedy techniky, jenž využívá explozi. Směr a nový vývoj pro zachování života na zemi vidí právě ve využití imploze.

Vždyť i příroda primárně tvoří, tedy využívá energii imploze a až následně explozí rozebírá. Pokud chceme přežít, musíme hledat nové zdroje založené na tomto principu.

 

Více informací o vynálezech a převratných názorech p.Schaurbergera najdete v úžasné knize, z niž jsem čerpal i k tomuto článku: Živá voda – Objevy a vynálezy Viktora Schaurbergera – recenzi knihy najdete zde.

 

S úctou, láskou a úsměvem přeji krásný den 🙂

Vladimír
* bloguji a sdílím na www.VladimirBohm.cz
* žiju a tvořím www.MistovSrdci.cz  

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *