Odhalená Kabala 4 – video ke studiu Kabaly

KabalaStvořit bytost a naplnit ji neohraničeným štěstím je jediným důvodem pro cokoliv, co se bude kdy dít.
Kabalistické pravidlo: „Co nemůže být dosaženo, nemůže být pojmenováno.“ Naším cílem je dosáhnutí přímé zkušenosti božství, nikoli ale intelektuálního poznání, ale prožití této zkušenosti.

Další díly Odhalené kabaly jsou na youtube zde na tomto kanále.

Moje poznámky a nejdůležitější uvědomění, jež jsem získal z tohoto dílu
Stvořit bytost a naplnit ji neohraničeným štěstím je jediným důvodem pro cokoliv co se bude kdy dít.

Kabalistické pravidlo: „Co nemůže být dosaženo, nemůže být pojmenováno.“ Naším cílem je dosáhnutí přímé zkušenosti božství, nikoli ale intelektuálního poznání, ale prožití této zkušenosti.

Nedokážeme ve skutečnosti porozumět událostem ve svém životě, protože odmítáme půlku veškeré reality.
Vše co považujeme za špatné odmítáme. Je to díky vnitřnímu naprogramování a naší vůli přijímat. Vůle přijímat nás zcela kontroluje. Přitahuje nás k věcem a situacím, které shledáváme dobré, či v nich vidíme rozkoš. Na druhou stranu se odvracíme od toho, co hodnotíme jako špatné, či co nám rozkoš nedává. Neustále hledáme jen ty věci které považujeme za dobré. Naše interpretace všech událostí je tedy mylná, protože se zaměřujeme jen na část reality.

Jak se dostat na vyšší úroveň vnímání – tzv. mluvící úroveň
Pokud začneme události vnímat z této vyší úrovně, přestaneme je vnímat jako oddělené kusy a pojmenovávat místem a časem, kde nemáme žádné vnímání příčiny čehokoliv. Co musíme udělat abychom se byli schopni dostat do tohoto vyššího stavu? Tohle nemůžeme udělat sami.
Jedním ze způsobů jak se můžeme pozdvihnout, je přijímat vrchní světlo a snažit se chápat stvořitele prostřednictvím studia kabalistických textů. Jediným důvodem pro studium kabalistických textů je přitahovat světlo jenž nás napravuje, ne pro nějaké intelektuální vědění, ale pro přeměnu, která se děje uvnitř.

Jak vzníká utrpení
Stvořitel nám posílá do života světlo – situace k našemu růstu. Rozdíl a nepochopení mezi tím jak my přijímáme tyto situace – světlo a tím co zamýšlel – věnoval stvořitel jsou příčinou utrpení. Pokud nepochopíme světlo, situaci která přišla, pak trpíme. Trpíme pak nejen my, ale celá naše realita, tak jak ji vnímáme, rodina, okolí atd. Pokud situaci – světlo pochopíme, pozdvihneme se na vyšší úroveň blíže ke stvořiteli.
Je záměrem, je smyslem, že je tu postaven systém v kterém vnímáme dobré a špatné věci.

Levá odmítá pravá přitahuje
Jsou zde na světě záměrně věci, situace a překážky, jež nám jsou stavěny do cesty. To je záměrem stvořitele, protože je tím vyvolávaná potřeba a touha aby nám bůh pomohl. To znesnadnění, odstrkování po té co je tu touha poznat stvořitele způsobuje potřebu – nutnost a úplnou touhu aby nám bůh pomohl. Touha přímo po bohu.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď