Odhalená Kabala 3 – video ke studiu Kabaly

KabalaDalší část skvělého výkladu úvodu do Kabaly. Zaujala mne zejména interpretace nutnosti vědomé přeměny našich tužeb, abychom dosáhli opět sjednocení se stvořitelem a propojení s celou realitou.


Další díly Odhalené kabaly jsou na youtube zde na tomto kanále.

Moje poznámky a nejdůležitější uvědomění, jež jsem získal z tohoto dílu

Když v dosažení pátého stavu z žebříčku tužeb a lidského naplnění vstoupíme do srdce, tedy kvalita – stav vůle dávat, změní se všechno v lidském srdci. Srdce je sice stále naplněné touhami z fyzického světa 1,2,3,4, ale touha vůle dávat a dosáhnout duchovna jenž je nazývána ISRAEL (z Hebrejštiny přeloženo – touha po přímém spojení s bohem) začne vše měnit.

Všechny touhy které máme, musí projít nápravou – přeměnou tužeb, aby mohla být naplněna touha jít přímo k stvořiteli. Nejprve jsme byly stvořitel a bytost jedním. Díky realizace bytosti a projevu její egoistické vlastnosti přijímat jsme se čím dál více oddělovali.

Naplnění, tedy cíle našeho spojení se stvořitelem dosáhneme, to je zaručeno. Otázkou je, ale je jak. Jsou dvě cesty. První je vědomá cesta Tóry a Micvos, cesty s naším souhlasem. Nebo tou druhou cestou, což je cesta utrpením a bolesti. Ve skutečnosti to není ani cesta, ale je to to, co aktuálně prožíváme a nazýváme lidskou evolucí a vývojem, historií. Tedy cesta nedostatkem vědomého zapojení do života samotného a vývoje tužeb a jejich nápravy.
Ve chvíli kdy se v člověku objeví bod v srdci – stává se vědomým zapojením do vývoje tužeb a jejích vědomé nápravy. Nastupuje na cestu Tóry a Mitsvos. Tóra znamená instrukce světlem. Mitsva znamená transformace kvality jednoho z 613 přání, ze svého egoistického vyjádření v altroistické vyjádření.
Každá událost která se v našem životě stane (je nám představena), je ve skutečnosti Mitsva, tedy možnost přeměny.

Nyní vidíme a soudíme dobré a špatné věci, situace které chceme aby se staly či nestaly,  máme pocit že něco děláme dobře nebo špatně, že je zde dobrá a špatná síla v realitě – toto není ale skutečná realita, to je způsob jak se to jeví vůli přijímat. Osvícení znamená, že navzdory všemu co se děje vidíme sjednocující sílu – to je osvícení..
Vysvětlení co je Altruismus
Altruismus (z lat. alter, druhý, 3. pád altrui, druhému) je moderní označení pro postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka (altruistické jednání, dobročinnost, nesobeckost, nezištnost). Protikladem altruismu je egoismus. Zdroj wikipedie zde.

Napsat komentář