Kdo je Metatron a jaký je význam Metatronovy krychle

Metatronova krychlePřátelé, nejen v architektuře, ale i na cestě duchovního poznání se setkáme s pojmem Posvátná geometrie. Tedy s tvořením všeho co zde na zemi je pomocí vyšších principů. Jedním ze základů Posvátné geometrie je Květ života a z něj vycházející Metatronova krychle, rovněž nazývána klíčem stvoření.

Zkusíme si alespoň v krátkosti osvětlit tyto základní pojmy. Pokud vás zaujme tato oblast, pak je to studium a poznání na celý život.

 

 

Kdo je Metatron

metatronMetatron je na špici andělské hiearchie Stromu života v Kabale a se svým ženským doplněním Miranlajou jedním z nejvýše postavených andělů. Metatron je označován za ochránce božského trůnu, za toho kdo spatřil tvář boha.

Metatron získal lidskou zkušenost jako Enoch a je o něm psáno i ve starém zákoně. Díky této zkušenosti zná omezení, která mi lidé prožíváme a pomáhá nám na cestě k získání našeho neomezeného potencionálu.

 

11:11

chram boha hora v EdfuPodívali jste se někdy na hodiny a viděli čas 11:11? To je právě poselství a síla Metatrona a Miranlaji. Kombinace 11:11 je brána do vyšší dimenze, kdy jsou všechny síly v rovnováze. Před starými svatyněmi stojí často čtyři sloupy s vchodem uprostřed, což symbolizuje 11:11, tedy vyšší vedení. Pokud uvidíte 11:11 obdrželi jste zprávu a výzvu otevřít se spojení a vedení vašeho vyššího já. Jednoduše naslouchejte vlastnímu nitru a dělejte to, co ze srdce cítíte že dělat máte.

Na fotografii je chrám boha Hora v Edfu (V horním Egyptě) Chrám zaujímá místo jedné z nejstarších svatyní a byl zasvěcen slunečnímu bohu Horovi, Hathorovi z Dendery a jejich synovi Harsomtovi. Vidíte ztvárnění 11.11 – čtyři sloupy a vchod uprostřed.


Metatronova krychle
metatronova krychle

Je geometrický tvar zobrazující vesmírné spojení v celém univerzu. Spočívá v tom, že úplně všechno ve vesmíru je spojeno a ve vzájemném propojení, což se projevuje v trojúhelníkové formaci. Základní jednotkou je trojúhelník, který je nesmírně silný a pevný. Když se spojí dvanáct míst, planet nebo lidí, vytvoří čtyři trojúhelníky. Dvanáctka je Metatronovo číslo.

Ve dvojrozměrném zobrazení je Metatronova krychle tvořena 13 kruhy. V tří rozměrném zobrazení se skládá ze 17 koulí. jejichž středy jsou vzájemně propojeny přímky ze středu každé z nich. Metatronova krychle v tří rozměrném zobrazení obsahuje všechny útvary posvátné geometrie tzv. platónská tělesa, z nichž vychází vše stvořené na této zemi, odpovídající a vyplývající z pěti základních elementů.

 

O platonských tělesech a základních elementech si povíme v následujícím článku.

S úctou, láskou a úsměvem přeji krásný den 🙂
Vladimír

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *