Tři stupně zkušenosti při pobytu ve tmě

pobyt ve tměZklidnit se, poznat se či dojít možná až k osvícení? Při pobytu ve tmě lze zažít tři základní stupně zkušeností. Tyto zkušenosti jsou označeny a, Příroda b,Energie c,Esence. Jakými prožitky a uvědoměními se rozeznají a čeho lze při pobytu ve tmě dosáhnout?

Příroda – První stupeň zkušenosti 
Při pobytu ve tmě nás nejprve ovládají myšlenky a pocity. Mohou se střídat pocity jako strach či nuda.

Energie – Druhý stupeň zkušenosti
Předchozí duševní neklid brzy pomine. Je to samozřejmě individuální a pro každého člověka jiná doba než se dostaví zklidnění. Začnou se objevovat různé energetické obrazce. Psychické zážitky člověka ještě sice ovládají , ale v půlce druhé týdne pobytu začnou slábnout a člověk se noří do prázdnoty. Při delších pobytech se může dostavit jasnozření a docházet k rozpuštění a uvolnění „vlastního JÁ“. Mohou se objevovat stavy bez myšlení a cítění.

Esence – Třetí stupeň zkušenosti
Pokud se člověk uvolní ze svázanosti myšlenek a tvarů které nemají vlastní existenci, vstupuje do skutečné prázdnoty, stavu lásky, světla a absolutního vědění.

citace z knihy Dunkel Terapie:
V temnotě se objevují manifestace duše, hluboké vhledy do vlastního nitra a neznámé transpersonální zkušenosti. Světlo. vědění a láska zde dominují a ohlašují vstup do naší pravé esence. Urovnat cestu k této esenci je vlastním cílem pobytu.

Tento článek vznikl volným převyprávěním myšlenky z knihy Dunkel Terapie od Holgera Kalweita. Uvědomil jsem si, že tyto stupně opravdu tak charakterizovat lze, neboť jsem to tak i prožíval-  byť zatím částečně do stupně dvě.

Napsat komentář